Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie laten zien, binnen en buiten onze website. Klik op "Ik ga akkoord" als je hiermee akkoord gaat. Je kunt je instellingen altijd inzien en laten wijzigen.

Ik ga akkoord

NSWE congres terug naar de bedoeling

De filosofie achter de HRO, wordt volgens Leutscher uitstekend uit de doeken gedaan in het eerder ge-noemde boek 'Verdraaide organisatie' van Wouter Hart: 'Het is het beste boek dat je de laatste tien jaar hebt gelezen. Alles begint met de vraag waar wij nu in hemelsnaam mee bezig zijn. Een voorbeeld: een onderwij-zer op de basisschool is nog maar voor 30% bezig met lesgeven, en 70% van zijn tijd is gevuld met gedoe; lijstjes, rapportages, etc. Ander voorbeeld: een verpleegster is ook slechts 30% van haar tijd bezig met zorg verlenen.' Wordt het niet eens tijd om burgerlijk ongehoorzaam te worden, vraagt Leutscher zich af. De 'sys-teemwereld' neemt steeds meer de plaats in van onze 'leefwereld', om in de termen van Wouter Hart te blij-ven, waarmee 'de bedoeling' vermorzeld wordt. Wij moeten terug naar de bedoeling van ons bedrijf, naar onze persoonlijke bedoeling. Dat is de enige manier om van 'moeten' naar 'willen' te komen. Waarvoor kom je uit je bed? Wat staat er op je grafsteen als je er niet meer bent? Heb je gewerkt aan de bedoeling of heb je alleen maar dingen gedaan omdat ze moesten?'

stand luyten adviesgroep

'Om echt te kunnen functioneren in die leefwereld is het belangrijk om te kijken naar leidende principes, niet om regeltjes en procedures. Hoe willen wij in een organisatie met elkaar omgaan?' Leutscher laat vervolgens zien dat je maar weinig leidende principes nodig hebt. Het is in één vraag samen te vatten: What on earth am I here for? Het is natuurlijk een oproep om te gaan doen waarvoor jij bedoeld bent. 'Op het moment dat jij je eigen bedoeling aanzet, het aandurft om te gaan doen waarvoor jij op aarde bent, dan gaat de energie pas stromen. Dan doe je de dingen werkelijk vanuit je hart. Dan ben je intrinsiek gemotiveerd. Alles draait om zingeving.'

Op het grote scherm zien de toehoorders twee getekende poppetjes, een van de plaatjes uit het boek van Wouter Hart. De ene is de professional, de ander de unieke klant. 'Dit is het magische moment', of zoals Wouter Hart schrijft: …Hier komt de liefde van de professional voor zijn vak en voor de mens die een hulp-vraag heeft samen. Een sterke interesse bij de professional leidt tot een klant die zich gezien voelt en tot passende dienstverlening. Kiest de professional ervoor om zijn interesse op de systeemwereld te richten dan verliest hij zijn klant. (…) 'Is het de cent, de tent en dan de vent? Of is het de vent, de tent en dan de cent? Daar gaat het om. Ga vandaag de dag maar eens naar een bank. De mensen die daar werken durven hele-maal niks meer te doen. Al hun aandacht wordt opgeslokt door systemen.' Na dit gloedvolle betoog over wat er mis is in 'verdraaide organisaties' richt Leutscher nu zijn aandacht op de bevindingen van Karl Weick en Katherine Suttcliffe : 'Zij hebben heel veel HRO-organisaties bestudeerd. Het bleek dat deze vijf eenvoudig principes hanteerden die iedereen kan begrijpen, maar die alleen werken als het bijbehorende gedrag plaatsvindt.'

De vijf leidende principes van elke HRO-organisatie

 1. Actief gericht op verstoringen
  Hadden we het ongeluk kunnen voorkomen? Waren er al signalen geweest waarop we al hadden moeten handelen? Een schade komt nooit uit de lucht vallen. In HRO-organisaties is men heel alert op verwachtingen die niet uitkomen. Kleine verstorinkjes in het proces zijn belangrijk. Zij geven aan dat 'er iets niet klopt'. In een HRO-organisatie ben je 'een held als je meldt'.
 2. Terughoudendheid t.a.v. simplificeren van de werkelijkheid
  Het is belangrijk om niet te simplificeren maar echt door te denken over wat er gebeurd is als het is misgegaan. Tunnelvisie is een vorm van simplificeren. Doorvragen. Doorvragen. Doorvragen. Mag je in de organisatie open vragen stellen? Diversiteit in het team is ook zo belangrijk. Betrek vrouwen in het proces; zij zien dingen die mannen niet zien. Bekijk gebeurtenissen vanuit verschillende disciplines.
 3. Gevoeligheid voor de uitvoering
  Waar gebeurt het als het misgaat? Op de werkvloer. Wie heeft de meeste kennis? De mensen op de werkvloer. Als de top van de organisatie belangrijker wordt dan de basis dan is een dergelijke orga-nisatie niet in staat belangrijke beslissingen door te voeren. Vanuit de werkvloer is het belangrijk om te weten hoe zij onderdeel zijn van het geheel. Het management dient zich bezig te houden met de vraag: Hoe kan ik waarde creëren op de werkvloer, kortom: dienend leiderschap.
 4. Inbouwen van 'veerkracht' cq aanpassingsvermogen
  Investeren in veerkracht is investeren in training en opleiding. En ervoor te zorgen dat binnen de or-ganisatie de juiste maatregelen worden genomen om ongelukken te voorkomen. Is de organisatie echt bezig met continuïteit of alleen maar op papier?
 5. Respect voor expertise
  Bij het dramatische ongeluk met het ruimteveer Challenger hadden de (marketing)managers uitein-delijk meer te zeggen dan de ruimtevaartingenieurs. Als publiciteitsstunt kozen zij voor een vrouw om met deze missie mee te gaan. Geen keuze die gebaseerd was op expertise. Met alle gevolgen van dien. Expertise, de kennis van de experts, een rijke bron aan informatie zonder onderlinge hi-erarchie.

Het gewenste gedrag
Van de vijf leidende principes naar het gewenste gedrag: 'Op school wordt ons geleerd de juiste antwoorden te geven en niet de juiste vragen te stellen. Vanaf jonge leeftijd hebben we geleerd lineair te denken. Maar zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. We hebben ook te maken met 'gevoel'. Het gedrag is het resultaat van voelen, denken en doen. In die volgorde.'

'De wisselwerking tussen voelen en denken is niet rationeel; het is een imaginair proces. Binnen dit proces bestaat een energie die wij intuïtie noemen. Einstein zei het al: 'The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithfull servant. We've created a society that honors the servant and has forgotten the gift.'

'Werkelijk met elkaar communiceren, kan alleen als er vertrouwen is. De sociaal-emotionele processen tus-sen mensen – denken én voelen – bepalen of er een connectie is. Dan kun je in een veilige omgeving de juiste vragen stellen en uiteindelijk tot het gewenste gedrag komen. Langzamerhand wordt het belang van sociale interactie ingezien om tot veilig gedrag te komen. Uiteindelijk gaat het om morele veiligheid. Daarom is het zo belangrijk om je af te vragen wat ook al weer de bedoeling is van de organisatie. Organisaties die werken vanuit 'de bedoeling' en volgens leidende principes zijn het meest succesvol ter wereld. Naarmate de informatiestromen en de transparantie toeneemt, neemt ook het vertrouwen binnen de organisatie toe, maar ook de verantwoordelijkheid.'

Volgens Leutscher verandert er pas iets als we met elkaar niet meer 'de beste' willen zijn, maar 'de beste voor de wereld.' Applaus.

Wilt u weten hoe uw organisatie ervoor staat? Doe de check op www.hoebetrouwbaarbenik.nl.

Kijk voor meer verhalen en nieuws op ons blog nieuwsoverzicht.

Reacties

Niet alle verplichte velden zijn (correct) ingevuld.
Uw reactie is succesvol opgeslagen. Bedankt!

Plaats een reactie

Kunnen we u helpen?

Bel, app, mail of chat met ons.

telefoon
Bel naar: 076-5021087
e-mail
Mail naar: info@luyten.nl
chat
Chat niet beschikbaar
facebook
Stel je vraag op Facebook
twitter
Stel je vraag op Twitter
Luyten Adviesgroep
Trivium 50, 4873 LP, Etten-Leur
Tel.: 076-5021087 E-mail: info@luyten.nl


Openingstijden
Ma t/m Do: 8:30 tot 17:30 uur
Vr: 8:30 tot 17:00 uur