Luyten logo icon Luyten logo
Terug naar overzicht

Hoe staat het met mijn pensioen?

De eerste berichten over pensioenfondsen die in de problemen komen stonden al in de krant. Hoe staat het eigenlijk met jouw pensioen? In de Wet pensioencommunicatie uit 2015 staat dat een pensioendeelnemer de deelnemer moet weten hoeveel pensioen hij kan verwachten, dat hij moet kunnen nagaan of dat voldoende is, wat de risico’s van zijn pensioen zijn en welke keuzes hij heeft. Deze wet is dit jaar geëvalueerd en dat leidt (waarschijnlijk) tot wijzigingen van de pensioencommunicatie. Want behoorlijk veel deelnemers blijken redelijk op de hoogte te zijn van hun pensioendatum en de hoogte van het pensioen. Maar veel minder deelnemers kennen de risico’s van pensioen en weten of het pensioen voldoende is. Daarom moeten pensioenuitvoerders deelnemers meer gaan activeren met betrekking tot hun pensioen. Verder is in de evaluatie over Pensioen Meer weten?wet ook gesproken over de rekenrente. Daarmee bepalen pensioenfondsen hoeveel geld zij in kas moeten hebben om de toegezegde pensioenen te kunnen uitkeren. Pensioen Meer weten?en zijn hierdoor erg rentegevoelig, zeker bij de huidige rentestand. Als er te weinig geld in kas is, kan het leiden tot korting van pensioenen. Vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet praten over het loslaten van deze rekenrente. Beleidsvoornemens genoeg dus in pensioenland en Luyten volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

Meer informatie over dit onderwerp of direct contact?

Neem contact op met onze specialist
Robert Hanssen
Adviseur pensioen & arbeidsongeschiktheid