Luyten logo icon Luyten logo

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u een uitkering krijgt als ziekte of een ongeval u arbeidsongeschikt heeft gemaakt.. De arbeidsongeschiktheidsuitkering is een terugkerend inkomen dat u ontvangt tot de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Deze verzekering is bedoelt voor ondernemers of directeuren van een bedrijf. Samen met een van onze adviseurs bepaalt u voor welk bedrag u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wenst af te sluiten. Ook indien u gedeeltelijk ongeschikt raakt, ontvangt u via de arbeidsongeschiktheidsverzekering een uitkering.

Eerlijk en persoonlijk advies

Vanzelfsprekend wilt u als ondernemer of directeur verzekerd zijn van een inkomen op moment dat u niet meer of gedeeltelijk kunt werken. Tevens is deze verzekering van toepassing in geval van zwangerschap. Wij kunnen u bijstaan door u een advies op maat te geven over de inhoud van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hierin kunt u vragen stellen over onderwerpen als aftrekbaarheid premie van belastingen, hoogte van de dekking, wachttijd voordat uitkering ingaat, criteria bepalen wanneer u uzelf arbeidsongeschikt acht en bijvoorbeeld hoogte van uitkering indien u eerder wilt stoppen met werken. Voor een goed adviesgesprek gaan wij graag met u in gesprek!

Contact

Downloads

Download hieronder de documenten die van toepassing zijn op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Risico´s afdekken

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Graag gaat onze adviseur met u na wat voor u belangrijk is om op te nemen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Naast zaken als u huidig inkomen, leeftijd en beroep zet de assurantieadviseur nog andere zaken op een rijtje. Zo neemt deze onder de loep welk percentage van uw inkomen u wilt verzekeren, wat de voornemens zijn tot het met pensioen gaan en of u een financiële buffer heeft om een bepaalde periode te overbruggen. Als deze zaken inzichtelijk zijn, wordt u voorzien van een betrouwbaar advies ten aanzien van arbeidsongeschiktheid en de bijbehorende premie.

Team Zakelijk