Luyten logo icon Luyten logo

Schade voorkomen en verdere schade beperken in de glastuinbouw

Met onderstaande tips kun je schade voorkomen en verdere schade beperken:

Er ligt nog steeds sneeuw op de kasdekken

 • Blijf doorstoken tot de sneeuw van het kasdek is.
 • Maak ook het eindvak (aan de kopse kant) zo veel mogelijk vrij van sneeuw.
 • Maak de standpijpen vrij van sneeuw en ijs.
 • Voor koude kassen en foliekassen: huur verwarmingscapaciteit in om het sneeuw van de kas te stoken.

Tips voor glastuinbouw om schade te voorkomen bij winterweer

 • Voorkom dat het water in het verwarmingssysteem bevriest. Sluit zo nodig systemen af en laat deze leeg lopen. Of zorg er voor dat pompen blijven draaien met een minimale buistemperatuur waardoor deze niet bevriezen.
 • Open de luchtramen niet bij vorst. Houd er rekening mee dat de ramen pas ontdooid zijn bij circa 4 graden Celsius. Let op dat u de temperatuur meet direct onder het raam. Stel zo mogelijk de klimaatcomputer hier op in.
 • Voorkom schade door vastgevroren gevelschermen. Controleer deze voordat u deze op- of afrolt. Haal de standaardinstellingen uit uw klimaatcomputer die het gevelscherm ’s morgens openen.
 • Zorg dat waterleidingen afgetapt zijn en waterafvoeren leeg zijn (en blijven) zodat u bevriezing voorkomt.
 • Controleer watersilo’s en waterbassins op ijsvorming en voorkom dat ijs bij onttrekking van het water aan het folie blijft hangen.
 • Een dek wordt sterker en zorgt bij sneeuwdruk voor meer weerstand door het gebruik van halve ruiten. Met name in de 1e tralie tegen het hogere gebouw/kas aan.
 • Zorg bij sneeuw op platte daken van bedrijfsruimtes dat de hemelwaterafvoer vrij is zodat de sneeuw/regen weg kan.