Machines en installaties

Het ene agrarische bedrijf is afhankelijker van machines en installaties dan het andere. Toch heeft machinebreuk of beschadiging, diefstal en vandalisme van machines en installaties invloed op elk bedrijf. Wat zijn voor jouw bedrijf de gevolgen? En op welke manier wil je de risico’s afdekken? Onze agrospecialisten kijken vanuit met hun ervaren blik mee naar de gevolgen van uitval van machines en installaties op jouw bedrijf. En adviseren je over de mogelijke verzekeringen voor jouw machines en installaties..

Direct contact met ons Agroteam