Overlijdensrisicoverzekering

Omdat u zakelijk als privé zaken goed wilt regelen, is het belangrijk om ook stil te staan bij de gevolgen als u overlijdt. Dit heeft namelijk grote impact op zowel uw organisatie als uw gezin. Vandaar dat het verstandig is om u te laten adviseren hoe u uw bedrijf als uw familie financiële zekerheid kunt geven. Een overlijdensrisicoverzekering is hiervoor een goede oplossing.

Eerlijk en persoonlijk advies

Op moment dat u een overlijdensrisicoverzekering wenst af te sluiten, is het verstandig om het advies van een van onze adviseurs in te winnen. U heeft namelijk bij deze verzekering diverse mogelijkheden en kunt in overleg met de adviseur die soort overlijdensrisicoverzekering afsluiten die past bij hoe het liefste onderneemt. Zo kunt u kiezen om eenmalig een vrij besteedbaar bedrag te laten uitkeren (risicokapitaal ongeclausuleerd), een compagnonsverzekering afsluiten, een sleutelfiguurzekering (key-manverzekering), verzekering voor het aanschaffen van nabestaandenrente of voor het (gedeeltelijk) aflossen van uw hypotheek. Ook kunt u samen met onze adviseur de hoogte van het verzekerde bedrag bepalen. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is niet iets wat u even tussendoor doet. Wij maken graag de tijd voor u om te bespreken op welke wijze u overlijdensrisico’s voor uw gezin en organisatie wilt afdekken.

Contact

Download hieronder de documenten die van toepassing zijn op uw overlijdensrisicoverzekering.

Risico´s afdekken

Op moment dat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit heeft u de keuze wiens leven u wenst te verzekeren. Naast dat u een verzekering kan afsluiten voor uw eigen leven, kan u ook voor uw zakenpartner, een andere belangrijke persoon in uw organisatie of uw levenspartner verzekeren. Tevens is mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering voor twee personen af te sluiten. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld het leven van uzelf als van iemand anders, zoals u compagnon verzekert. Wanneer u komt te overlijden, ontvangt uw compagnon een vergoeding en viceversa. Op deze manier is de continuïteit van uw organisatie gewaarborgd en wordt u en eventuele nabestaanden ontzorgt van risico’s.

Team Zakelijk